Sunday, June 17, 2018

Tsivilisatsioon Watsoonia töötab: Sissejuhatus: Pealinn Nallinn


Kogu planeedi tsivilisatsiooni keskuses Nallinnas valitses rahumeelne päevakord. Hõbekuldsed hõljukid lendlesid helitult transportides inimesi mööda reguleeritud madallennu koridore. Linnamajade fasaadide nurgakülgedel asetsesid suured soolkristallekraanid, millel kuvati geomeetrilisi mustreid. Need mustrid olid väga lihtsad ja need moodustusid kolmest geomeetrilisest kujundist: ruudust, kolmnurgast ja võrdkülgsest ristist. Värvilahendustena olid kasutusel hõbedane, kuldne, valge, must ja sinine. Erinevate mustrite loomise vahel moodustus intervalliliselt ekraanidele tekst "Tsivilisatsioon Watsoonia töötab" - see kiri tekkis seejärel, kui ruut, kolmnurk ja rist sulandusid üheks tervikuks. Ekraanidele kuvandus ka teisi kirju, mille sõnumid sõltusid kellaajast. Näiteks hommikupoolikul moodustus mustritest "Tere hommikust", pärastlõunasel ajal "Tere päevast", õhtusel ajal "Head õhtut" ja öisel ajal ilmnes tumendatud ekraanidele sõnum "Head ööd".

Tsivilisatsioon Watsoonia oli eelneva viiekümne dekaadi jooksul läbinud suure ülitehnoloogilise hüppe. Nallinna hõljukid ja kristallekraanid olid kõige selle tõestuseks. Tehnoloogise ülihüppega koos, sellist nime kandis praegusele ajastule eelnenud ametlik tsivilisatsioonikord, viidi läbi ka keeleline muundumine.

Enam ei olnud vajalik üksteisega suheldes kasutada termineid "Tere" ja "Head aega" ning mõlemi terminiga seotud keelelisi pikendusi. Varasemalt kandis keeleline pikendus terminit keeleline viisakus, kuid tsivilisastioonikord, mis varasemalt tähendas poliitikat, muutis keelelise muundumise korraga paljud ebavajalikud keelelised pikendused soovituslikult mittevajalikeks - ajapikku eemaldati ka soovituslik. Seda toetas tsvilisatsioonis võimust võttev arusaam, et inimesed Watsoonias on juba loomuldasa viisakad, see on neile geneetiliselt sisse kodeeritud. Pealegi ilmes, et tehnoloogiaga on vahetum ja lihtsam suhelda ilma keeleliste pikendusteta. See tõttu kuvati tänavapildis ekraanidel  sõnumeid "Tere" ja kellajast lähtuvalt pikendused - see edastas üldist arusaama, et tehnoloogia juba on teadlik, et kas on hommik, päev, õhtu või öö ja seega on sellest teadlikud ka kogu tsivilisatsiooni kodanikud. Tõepoolest, kõrgtehnoloogilised ekraanid olid kõikjal.

Keele muundumise korraga muudeti mitte tarvilikuks veel lisaks "Palun" ja "Aitäh" kasutamine. Ka need ei ole enam kõnepruugis vajalikud, kuna praeguse tsivilisatsiooni usk geneetilisse viisakusse sisaldab varasemalt kasutusel esinenud viisakusväljendeid. Keele muundumise eesmärk oli lihtsustada inimsoo suhtlemist masinatega, mis valitsesid juba enamikes argielu sektorites. Ja, et mitte masinaid segadusse ajada oli vajalik muundada ka inimkeelelist korda.

Samuti kaotati ära paljud kirjavahemärgid. Teksti lihtsustamisele mõeldes võib kasutada koma ja punkti. Täielikult eemaldati kirjakeelsest kasutusest koolon, semikoolon, hüüumärk ja küsimärk. Kui keegi inimene küsib "Kuidas läheb", siis tõepoolest pole küsimärk vajalik, küsimus ise on juba küsimus ja sellest saavad tsivilisatsiooni kodanikud geneetiliselt aru. Kuid ka küsimus "Kuidas läheb" pole tsivilisatsioonis enam vajalik, sest Watsoonia töötab ja inimestel läheb loomuldasa hästi. Hüüumärgi kaotamise vajadus sai see-eest selgemaks avaliku ruumi helituse korra kehtestamisel. 
  
Mustritemäng tänavanurkade majade ekraanidel jättis tõesti mulje, et kogu elukorraldus töötab toimekalt ja helitult. Avaliku ruumi helitus oli samuti uue tsivilisatsioonikorra uusim lahendus inimsoo harmoonilisema arengu ja suurema ühetasandilisuse ja ülilihtsustumise suunal. See kõik ongi väga lihtne ja ühetasandiliselt kehtestuv kõigilie Tsivilisatsioon Watsoonia töötab kodanikele.

... jätkub.  

No comments: